Decizia (UE) 2016/1830 a Consiliului din 11 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului