Forslag til afgørelse fra generaladvokat N. Jääskinen fremsat den 19. marts 2015.#Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) mod Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social og Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) m.fl. og Beaudout Père et Fils SARL mod Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social m.fl.#Anmodninger om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Frankrig).#Præjudiciel forelæggelse – artikel 56 TEUF – fri udveksling af tjenesteydelser – principperne om ligebehandling og om forbud mod forskelsbehandling – forpligtelse til gennemsigtighed – forpligtelsens anvendelsesområde – nationale kollektive overenskomster – social sikringsordning, som supplerer den almindelige ordning – arbejdsmarkedets parters udpegning af en forsikringsinstitution til forvaltning af denne ordning – udvidelse af ordningen i henhold til ministeriel bekendtgørelse til at omfatte samtlige ansatte og arbejdsgivere inden for den pågældende branche – begrænsning af de tidsmæssige virkninger af en præjudiciel afgørelse fra Domstolen.#Forenede sager C-25/14 og C-26/14. Forslag til afgørelse fra generaladvokat N. Jääskinen fremsat den 19. marts 2015