RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor (12362/2019- C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Raportor: Ondřej Kovařík