Concluziile avocatului general Darmon prezentate la data de7 iunie 1988.