Ordonanța președintelui Tribunalului din data de 6 decembrie 1989.