Kvietimas teikti paraiškas – „Parama informavimo apie bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) priemonėms“ 2016 m.