Informacije o zaprtju ribolova, ki jih sporočijo države članice 2020/C 349/09