Informácie oznámené členskými štátmi v súvislosti so zákazom rybolovu 2020/C 349/09