Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą 2020/C 349/09