Cauza T-414/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Frittelli/Parlamentul