Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de12 februarie 1981.