Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)$