/* */

Întrebare scrisă E-002137/11 Alyn Smith (Verts/ALE) adresată Comisiei. Utilizarea pesticidelor neonicotinoide