Zadeva T-418/14: Tožba, vložena 25. maja 2014  – Sina Bank proti Svetu