Hotărârea Curții (camera a cincea) din data de 14 iulie 1988.