C-76/19. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2020. július 9-i ítélete (a Varhoven administrativen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi”, a Mitnitsa Aerogara Sofia jogutódja kontra „Curtis Balkan” EOOD (Előzetes döntéshozatal – Vámunió – Közösségi Vámkódex – A 32. cikk (1) bekezdésének c) pontja – 2454/93/EGK rendelet – A 157. cikk (2) bekezdése, a 158. cikk (3) bekezdése és a 160. cikk – A vámérték meghatározása – Kiigazítás – Az értékelendő árukra vonatkozó licencdíjak – Az értékelendő áruk „eladása feltételének” minősülő licencdíjak – Végtermékek gyártásához szükséges know-how átadásáért a vásárló által anyavállalatának fizetett licencdíjak – Harmadik személyektől beszerzett és a licencbe adott termékbe beépítendő összetevőknek minősülő áruk)