Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de22 ianuarie 1986.