Ordonanța președintelui Curții din data de 18 octombrie 1985.