Concluziile avocatului general Mancini prezentate la data de4 februarie 1986.