Cauza C-582/18 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 19 decembrie 2019 – Viscas Corp./Comisia Europeană, Furukawa Electric Co. Ltd (Recurs – Concurență – Înțelegeri – Piața europeană a cablurilor electrice subterane și submarine – Împărțirea pieței în cadrul proiectelor – Amenzi – Orientări privind calculul amenzilor pentru anul 2006 – Stabilirea ponderii relative a participanților din Europa și din afara Europei la înțelegere – Participarea întreprinderilor europene la mai multe niveluri ale înțelegerii – Principiul egalității de tratament)