Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/553 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyznania Grecji, Hiszpanii i Malcie odstępstw dotyczących dostarczania danych statystycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1937) (Jedynie teksty w językach angielskim, greckim, maltańskim i hiszpańskim są autentyczne)