Заключение на генералния адвокат J. Richard de la Tour, представено на 9 декември 2020 г.