asia C-39/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.7.2019 — Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina NEX International Limited, Icap Management Services Ltd ja Icap New Zealand Ltd (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Jenimääräisten korkojohdannaisten ala — SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkomisen toteava päätös — Yrityksen vastuu roolistaan kartellin edesauttajana — Sakon laskeminen — Perusteluvelvollisuus)