Rectificare la Decizia 2010/371/UE a Consiliului din 6 iunie 2010 privind încheierea consultărilor cu Republica Madagascar în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE ( JO L 169, 3.7.2010 )