Mål C-550/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social de Madrid (Spanien) den 17 juli 2019 – EV mot Obras y Servicios Públicos S.A. och Acciona Agua, S.A.