Concluziile avocatului general Mischo prezentate la data de15 aprilie 1986.