Concluziile avocatului general Rozès prezentate la data de16 septembrie 1982.