Az Egyesült Királyság kormányának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (EGT-vonatkozású szöveg.)