Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2421/91 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 1991 περί καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης για τους σπόρους σόγιας