Pisno vprašanje E-012155/11 Willy Meyer (GUE/NGL) za Komisijo. Podpredsednica/visoka predstavnica – Ponovna kršitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom – izraelska bombardiranja v Gazi, zadušitev demonstracije in širjenje nezakonitih naselbin v Efratu