Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1969 tat-12 ta' Diċembru 2018 li jnaqqas il-kwoti tas-sajd disponibbli għal ċerti stokkijiet fl-2018 minħabba sajd eċċessiv fis-snin ta' qabel