Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 348, 13 december 1978