Cauza T-315/19: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – BT/Comisia („Funcție publică – Funcționari – Soț supraviețuitor – Pensie de urmaș – Articolele 18 și 20 din anexa VIII la statut – Condiții de eligibilitate – Durata căsătoriei – Excepție de nelegalitate – Egalitate de tratament – Principiul nediscriminării în funcție de vârstă – Proporționalitate”)