Kommissionens forordning (EF) n r. 2271/95 af 27. september 1995 om salg af visse oksekødsprodukter, som interventionsorganerne ligger inde med, til visse institutioner og organer med socialt formål, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2848/89