Hotărârea Curții (camera a cincea) din data de 11 iulie 1989.