Hotărârea Curții (camera a cincea) din data de 27 noiembrie 1984.