Písomná otázka E-004563/11 Mara Bizzotto (EFD) Komisii. Európske centrum na štúdium ciel a kvót