Conclusie van advocaat-generaal Rozès van 8 oktober 1981.