Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 322, 09 decembrie 2009