Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 302, 19 noiembrie 2015