Ordonanța președintelui Curții din data de 17 martie 1986.