Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 344, 20 decembrie 2008