Întrebare scrisă E-3512/10 adresată de Ingeborg Gräßle (PPE) Comisiei. Conturile Comisiei