Regulamentul (CEE) nr. 2122/89 al Comisiei din 14 iulie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3440/84 cu privire la fixarea de dispozitive pe năvoade, taliene daneze și plase similare$