Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2122/89 z dnia 14 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3440/84 w sprawie przyłączania urządzeń na włokach, duńskich niewodach i podobnych sieciach