Kommissionens forordning (EØF) nr. 2122/89 af 14. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 3440/84 om fastgørelse af anordninger til trawl, snurrevod og lignende redskaber