Nařízení Komise (EHS) č. 2122/89 ze dne 14. července 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3440/84 o připevňování zařízení k vlečným sítím, dánským nevodům a podobným sítím