Zadeva C-512/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 3. julija 2019 – Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl/Ministero dello Sviluppo Economico in drugi