Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10224 — OTPP/Nikky Investments/Logoplaste) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 154/08