Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10224 — OTPP/Nikky Investments/Logoplaste) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2021/C 154/08